Działania PTBPS

Tematyka, którą zajmuje się Polskie Towarzystwo Biofeedback i Psychofizjologii Stosowanej.