Zarząd PTBPS

Zarząd Towarzystwa znajduje się w Warszawie,

ul. Londyńska 2, 03-921 Warszawa

tel. kontaktowy +48 513 100 198