Działania PTBPS.

Obszary działań Towarzystwa są szerokie. Począwszy od edukacji (szkolenia, kursy, zjazdy PTBPS, konferencje) aż po wspieranie indywidualne specjalistów – Trenerów, czy podopiecznych korzystających z treningów.

Towarzystwo posiada kilka współpracujących ze sobą oddziałów – sekcja utworzonych oddziałów oraz tematyka działania znajdują się w zakładce oddziały Towarzystwa